įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 79-3098)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 79-3098)
angliškas terminas: 
explanatory note on the financial accounts of a company; explanatory note on the financial accounts of an enterprise

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius