įkaito vertės išlaikymo prievolė

termino šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Su reikalavimu išlaikyti įkaito vertę susijusi tvarka, pagal kurią, prievolę užtikrinančio turto reguliariai matuojamai vertei nukritus žemiau tam tikro lygio, centrinis bankas pareikalauja, kad kitos sandorių šalys pateiktų papildomą turtą (arba pinigų). O jeigu prievolę užtikrinančio turto vertė po jo perkainojimo yra didesnė už sumą, kurią yra skolingos kitos sandorių šalys, padidintą reikalaujamos išlaikyti įkaito vertės perviršiu, kita sandorio šalis gali reikalauti, kad centrinis bankas jai grąžintų turto (arba pinigų) perteklių.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
angliškas terminas: 
margin call

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius